Filmer

Här (↓) ser ni en liten introduktion om Taido:

Här har ni Unsuko Happo del 1 och del 2: ↓

Nedanför ser ni de två “hokeis” som ska göras till 6 kyu (blått bälte) och 5 kyu (blått bälte med märke)

Sentai no hokei (blått): ↓

Senin no hokei (blått med märke): ↓

Nedanför ser ni “kobon” man ska göra till 6 kyu (blått bälte) och 5 kyu (blått bälte med märke)