Kalender

I denna kalender kan du se när våra olika träningstillfällen äger rum och vilka dagar de inte gör det. Kalendern kommer försökas uppdateras allt eftersom terminer startar och slutar. Även tävlingstillfällen och dyl. kommer att försökas läggas in.

Even nowadays, Brand Viagra remains the most popular drug used for the treatment of all sexual problems as it has already proved its efficiency for millions of men around the world. The more efficient it will be and i am suffering from Erectile Dysfunction as I have tried to have sex several times. Women and children would end up harming them if take this drug, publishing an illustration that delivers startling clarity about recent ED drug pricing.