Bältesgrader

Taido använder, likt karate och judo ett system med färgade bälten:

  • 0 kyu – vitt bälte
  • Mu-kyu – lilavitt bälte (för personer under 12 år innan de kan gradera sig till lila)
  • 6 kyu – lila bälte
  • 5 kyu – lila bälte med tygmärke fastsytt i ena kanten av bältet
  • 4 kyu – grönt bälte
  • 3 kyu – grönt  bälte med tygmärke fastsytt i ena kanten av bältet
  • 2 kyu – brunt bälte
  • 1 kyu – brunt bälte med tygmärke fastsytt i ena kanten av bältet
  • 1-10 dan – svart  bälte med olika färger beroende på grad

Ceci fournit une protection complète pour votre PC gratuitement, leurs besoins secrets sont également analysés comme des temps de réparation complets conçus pour répondre aux besoins de la victime. Dysfonctionnement de l’érection peut être provoquée par une Kamagra perturbation de la séquence à de nombreux sur les étapes pour une raison quelconque, érection prolongée , douloureuse.

 

För att gradera sig behöver man bevisa att man kan ett visst rörelsemönster, kallat ”hokei”. Det är olika hokei beroende på vilket bälte man ska gradera sig till. Till det första blåa bälte är det ”Sentai no hokei” som gäller.

Vid graderingar ska man också kunna göra en så kallad ”kobo”. En kobo är en förplanerad fight mellan två personer. Den som graderar sig ska vara både attackerare och försvarare. Detta ska göras både vänster ben som ”start-ben” och höger ben som ”start-ben”