Teknik-kategorier

Taidons tekniker indelas i fem kategorier:

  • Sengi; Vertikalt snurrande rörelser. Ska efterlikna vinden som blåser mellan träden.
  • Ungi; Våglika rörelser (inkluderar hopp). Ska efterlikna vågorna.
  • Hengi; Undanfallande rörelser. Ska efterlikna molnen som ändrar form efter vinden
  • Nengi; Horisontellt snurrande rörelser. Ska efterlikna vattenvirvlar.
  • Tengi; “Rullande” rörelser, som tillexempel kullerbyttor och frivolter. Ska efterlikna kulblixtrar.

Dessa fem rörelsetyper kombineras med bland annat slag, sparkar och fällningar.

 

Till det lilavita bältet (läs bältesgrader) ska eleven (under 12 år) göra följade: